Cerere actualizare date PFA citeste mai departe ...

Program de lucru cu publicul citeste mai departe ...

Acum puteti obtine, de la Registratura noastra din sos. Kiseleff nr. 34, puncte din reteaua geodezica de sprijin a Municipiului Bucuresti, actualizata prin determinari G.P.S., precizand coordonatele X(m) si Y(m) in sistem de proiectie STEREO 70 sau local Bucuresti ale unui punct sau nomenclatura planului din zona de interes.

Termene de solutionare pentru serviciile oferite de OCPI Bucuresti citeste mai departe ...

Tarifele pentru activitatile desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti si unitatile sale subordonate citeste mai departe ...

Persoanele autorizate de OGR mai pot depune dosare pana la aparitia unor noi reglementari citeste mai departe ...

Valabilitatea certificatelor de autorizare pentru societati se prelungeste pana la data de 15.08.2009 citeste mai departe ...

Lista societati a caror certificate de autorizare au expirat citeste mai departe ...

Pentru o mai buna procesare a cererilor dumneavoastra incepand cu data de 20.06.2009 pe pagina web http://www.ocpib.ro vor putea fi trimise doar fisiere de tip cpxml (cp versiunea 2). Aplicatia de generare a acestui fisier poate fi descarcata de aici.

Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara ce va intra in vigoare in 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial citeste mai departe ...

Documentatiile cadastrale de comasare si dezmembrare in cel putin 3 imobile trebuie sa contina certificatul de urbanism in original sau copie legalizata citeste mai departe ...

Acte necesare pentru operatiunile de publicitate imobiliara citeste mai departe ...

Uniformizarea modului de aplicare a ordinului nr. 535 din 2001citeste mai departe ...

Valoarea de impozitare a unui teren citeste mai departe ...

Categorie de folosinta terenuri citeste mai departe ...

Ghidul cu preturile orientative ale proprietatilor imobiliare, reactualizate pentru anul 2007, pentru Municipiul Bucuresti - apartamente de bloc. Descarca

Precizari privind continutul dosarului pentru receptia planului urbanistic zonal, planului de detaliu, planului pentru autorizatie de construire citeste mai departe ...

Precizari privind modul de intocmire a documentatiilor cadastrale citeste mai departe ...

Incepand de luni, 15 ianuarie 2007 inregistrarea dosarelor de cadastru se va face pe internet citeste mai departe ...

Standard pentru determinarea ariilor si volumelor conventionale ale cladirilor civile, industriale si agrozootehnice necesare stabilirii indicilor tehnico - economici ai proiectelor acestor cladiri

Precizari si exemple privind modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

Regulamentului de organizare si functionare a Birourilor de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Toate persoanele fizice si juridice autorizate trebuie sa depuna la O.C.P.I registrul de evidenta al lucrarilor realizate si verificate pe 2006 pana la data de 12.01.2007

Ghid cu preturile orientative ale proprietatilor imobiliare actualiyate la nivelul anului 2007 in

Ghid cu preturile orientative ale proprietatilor imobiliare in

Ghid cu preturile orientative ale proprietatilor imobiliare in

Ghid cu preturile orientative ale proprietatilor imobiliare in

Ghid cu preturile orientative ale proprietatilor imobiliare in

Ghid cu preturile orientative ale proprietatilor imobiliare in