OCPI BUCURESTI - CUI 10103437 are deschis la Trezoreria Sectorului 1 urmatorul cont: RO03TREZ701501503X017558


  
 Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Bucuresti harta 3 mica

     B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1,

secretariat         Tel: 037.44.88.101

                          Fax: 037.44.88.176

        E-mail:  ocpib@ancpi.ro,      

   Birourile de Cadastru si Publicitate Imobiliara subordonate:

     BCPI sector 1 - B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1; harta 3 mica

        E-mail:  bcpi1@ocpib.ro

     BCPI sector 2 - B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1; harta 3 mica

        E-mail:  bcpi2@ocpib.ro

     BCPI sector 3 - B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1; harta 3 mica

        E-mail:  bcpi3@ocpib.ro

     BCPI sector 4 - B-dul Expozitiei nr 1A, sector 1; harta s4 mica

        E-mail:  bcpi4@ocpib.ro

     BCPI sector 5 - B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1; harta 3 mica

        E-mail:  bcpi5@ocpib.ro

     BCPI sector 6 - B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1; harta s6 mica

        E-mail:  bcpi6@ocpib.ro

registratura       Tel: 037.44.88.159

     Program de functionare cu publicul           

     Program de functionare institutie           

     Program audiente