Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Bucuresti harta mica

     sos. Kiseleff nr. 34, sector 1,

secretariat         Tel: 021.224.45.29; 021.224.45.30; 021.224.45.31

                          Fax: 031.81.66.500

registratura       Tel: 021.224.45.28

        E-mail:  ocpib@ancpi.ro,      buc@ancpi.ro

   Birourile de Carte Funciara subordonate:

     CF sector 1 - str. Eugeniu Carada nr. 1-3, sector 3; Carada mica

          Tel: 0374.20.21.06;            Fax: 031.81.66.501

        E-mail:  bcpi.sector1@ancpi.ro

     CF sector 2 - str. Eugeniu Carada nr. 1-3, sector 3; Carada mica

          Tel: 021.312.02.04;            Fax: 031.81.66.502

        E-mail:  bcpi.sector2@ancpi.ro

     CF sector 3 - B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1; harta 3 mica

            Fax: 037.44.88.177

        E-mail:  bcpi.sector3@ancpi.ro

     CF sector 4 - B-dul Expozitiei nr 1A, sector 1; harta s4 mica

             Fax: 037.44.88.178

        E-mail:  bcpi.sector4@ancpi.ro

     CF sector 5 - str. Eugeniu Carada nr. 1-3, sector 3; Carada mica

          Tel: 021.312.02.05            Fax: 031.81.66.505

        E-mail:  bcpi.sector5@ancpi.ro

     CF sector 6 - B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1; harta s6 mica

              Fax: 037.44.88.179

        E-mail:  bcpi.sector6@ancpi.ro

     Informatii CF sect. 1, 2 si 5 - str. Eugeniu Carada nr. 1-3, sect. 3; Carada mica

          Tel: 021.312.02.89           

     Program de lucru cu publicul