Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Bucuresti harta 3 mica

     B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1,

secretariat         Tel: 037.44.88.101

                          Fax: 037.44.88.176

        E-mail:  ocpib@ancpi.ro,      

   Birourile de Cadastru si Publicitate Imobiliara subordonate:

     BCPI sector 1 - B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1; harta 3 mica

           Fax: 031.81.66.501

        E-mail:  cfs1@ocpib.ro

     BCPI sector 2 - B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1; harta 3 mica

          Fax: 031.81.66.502

        E-mail:  cfs2@ocpib.ro

     BCPI sector 3 - B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1; harta 3 mica

           Fax: 031.81.66.503

        E-mail:  cfs3@ocpib.ro

     BCPI sector 4 - B-dul Expozitiei nr 1A, sector 1; harta s4 mica

             Fax: 031.81.66.504

        E-mail:  cfs4@ocpib.ro

     BCPI sector 5 - B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1; harta 3 mica

           Fax: 031.81.66.505

        E-mail:  cfs5@ocpib.ro

     BCPI sector 6 - B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1; harta s6 mica

             Fax: 031.81.66.506

        E-mail:  cfs6@ocpib.ro

registratura       Tel: 037.44.88.163

     Program de lucru cu publicul           

 

     Program audiente