Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Bucuresti harta 3 mica

     B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1,

secretariat         Tel: 021.224.45.29; 021.224.45.30; 021.224.45.31

                          Fax: 0374.279.490

registratura       Tel: 021.224.45.28

        E-mail:  ocpib@ancpi.ro,      

   Birourile de Carte Funciara subordonate:

     CF sector 1 - B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1; harta 3 mica

        E-mail:  cfs1@ocpib.ro

     CF sector 2 - B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1; harta 3 mica

          Tel: 021.312.02.04;            Fax: 031.81.66.502

        E-mail:  cfs2@ocpib.ro

     CF sector 3 - B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1; harta 3 mica

           Tel: 037.44.88.126 Camera 17

           Tel: 037.44.88.121 Camera 23

           Tel: 037.44.88.128 Camera 16

           Fax: 037.44.88.177

        E-mail:  cfs3@ocpib.ro

     CF sector 4 - B-dul Expozitiei nr 1A, sector 1; harta s4 mica

             Fax: 037.44.88.178

           Tel: 037.44.88.120 Camera 24

           Tel: 037.44.88.125 Camera 19

        E-mail:  cfs4@ocpib.ro

     CF sector 5 - B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1; harta 3 mica

          Tel: 021.312.02.05            Fax: 031.81.66.505

        E-mail:  cf5@ocpib.ro

     CF sector 6 - B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1; harta s6 mica

              Fax: 037.44.88.179

           Tel: 037.44.88.124 Camera 20

           Tel: 037.44.88.122 Camera 22

           Tel: 037.44.88.123 Camera 21

        E-mail:  cfs6@ocpib.ro

          Tel: 021.312.02.89           

     Program de lucru cu publicul