Tarifele se vor achita prin virament în contul: O.C.P.I. București, CIF:10103437,IBAN RO03TREZ701501503X017558 deschis la Trezoreria Sectorului 1 descarca

Cerere de inscriere in cartea funciara descarca

Cerere pentru eliberare extras de carte funciara pentru informare descarca

Cerere consultare documente arhiva descarca

Cerere eliberare certificat sarcini descarca

Cerere identificare nr. cadastral si carte funciara dupa proprietar descarca

Cerere identificare nr. cadastral si carte funciara dupa imobil descarca

Cerere informatii descarca

Cerere de receptie si inscriere in cartea funciara descarca

Declaratie proprietar descarca

Cerere anulare nr. cadastral descarca

Cerere solicitare aviz incepere/receptie lucrari descarca

Cerere informatii intocmire plan parcelar in vederea atribuirii nr. cadastrale descarca

Cerere restituire sume platite necuvenit descarca

Cerere copii arhiva descarca

Cerere completare descarca

Cerere eliberare planuri descarca

Cerere eliberare coordonate descarca

Cerere diverse descarca

Declaratie descarca