Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 citeste mai departe

Ordin al Directorului General al ANCPI nr. 700 / 09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara citeste mai departe

Ordin nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei citeste mai departe

Ordin al directorului general privind aprobarea termenelor pentru solutionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de catre ANCPI si unitatile subordonate citeste mai departe